• Solterra at White Mountains

    • Senior Living
    5408 AZ Hwy 260
    Lakeside, AZ 85929
    (928) 532-4600
    (928) 537-0765 (fax)