• Ed Turner Auto Repair

    • Automobile Tires & Service
    3820 White Mountain Blvd
    Lakeside, AZ 85929
    (928) 368-6100
    (928) 368-6105 (fax)