• Dog House Thrift Shop

    • Retail
    3002 White Mountain Blvd.
    Lakeside, AZ 85929
    (928) 368-2248